"ตัวกรอง ในพืชไตรโคเดอร์มา"

Grow Shop Thailand

ไตรโคเดอร มา... #ไตรโคเดอร์มา #ราเขียว #ซื้อได้ที่นี่แล้ว #svgroup . พระเอกจัดการทำลายเชื้อรา พืชไม่เป็นโรค สุขภาพดี รากดก ผลผลิตเยอะ .

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไตรโคเดอร์มา สำเร็จรูปพร้อมใช้ ความจริงที่ต้องรู้ ...

 · ต้องรอให้เชื้อเจริญก่อน ถึงจะสามารถทำงานได้ แตกต่างจากเชื้อสดที่เรากรองเอาไปใช้ ถึงแม้ต้องใช้เวลาประมาณ 2 วันสปอร์ถึงจะเจริญ แต่น้ำที่กรองได้จากการขยายเชื้อสดนั้นมีสารที่เชื้อราไตรโคเดอร์มาได้ผลิตออกมา ชึ่งมีอยู่ในน้ำที่เราใช้ล้างเชื้อสดนี่นเอง สารตัวสามารถควบคุมเชื้อราได้ทันที …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคพืช

ช วภ ณฑ เช อราไตรโคเดอร มาในการป องก นกำจ ดโรคพ ช เช อราไตรโคเดอร มา จ ดเป นเช อราช นส ง ท ดำรงช ว ตอย ในด น อาศ ยเศษซากพ ชซากส ตว และอ นทร ย ว ตถ เป นแหล ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไตรโคเดอร์มา สายพันธุ์อะไรดี | SV Group

 · ไตรโคเดอร มา สายพ นธ อะไรด เป นเช อราช นด ม ประโยชน ต อการภาคการเกษตรเป นอย างมาก ม อย หลากหลายสายพ นธ จ งต องค ดเล อกให ได สายพ นธ ท ม ค ณภาพส ง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการใช้ ไตรโคเดอร์มา

การฉีดเชื้อราไตรโคเดอร์มา. 1.การฉีดพ่นลงในกระบะเพาะกล้า หรือถุงปลูก ในขณะที่ลงเมล็ดพันธุ์ หรือในระหว่างที่ต้นกล้ากำลัง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา | ออร์แกนิคฟาร์ม

 · เช อราไตรโครเดอร มาเป นเช อราท ก นเช อราอ นๆ เป นอาหาร ด งน นควรงดใช เช อราไตรโครเดอร มาน ก บแปลงเพาะเห ด (เน องจากเห ดเป นพ ชอย ในกล มราเช นก น)

รายละเอียดเพิ่มเติม

การผลิตและวิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดสดควบคุม ...

เกร ดความร เก ยวก บเช อราไตรโคเดอร มา 1. ปร มาณเช อราไตรโคเดอร มาในด นม หน วยว ดเป น หน วยโคโลน / กร ม เช น ตรวจพบเช อราไตรโคเดอร มาในด น 105 หน วยโคโลน / กร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชื้อรามหัศจรรย์ "ไตรโคเดอร์ม่า" ใช้ควบคุมโรคพืช ...

 · เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ต่อเชื้อราอื่นและสามารถควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้หลายชนิดโดยเฉพาะเชื้อรา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไตรโคเดอร์ม่า

1. การผสมน ำฉ ดพ น ใช เช อราเมตาไรเซ ยม (เช อสด) อ ตรา 100 กร ม ต อน ำ 2 0 ล ตร โดยกวนแล วข ดว สด เล ยงเช อ ให สปอร ท ต ดมาหล ดละลายลงในน ำ แล วกรองด วยผ าขาวบาง พร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชื้อไตรโคเดอร์ม่า ชนิดครีม

หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบผง 1 ขวด 20 กรัม 150 บ. เพาะเชื้อสดในข้าวได้ 15-20 กก. เชื้อสดเก็บในตู้เย็นได้ 1 เดือน เชื้อสด 1 กก. กรองกากออกแล้ว ผสมน้ำได้ 200 ลิตร พ่นทั่วโคนและทั่วต้น หรือ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชื้อไตรโคเดอร์มาใช้ป้องกันโรค

 · การใช้เชื้อราไตรโคเอดร์มามาควบคุมโรคพืช. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ควรใช้ในช่วงเวลาที่แดดอ่อนเหมือนกับชีวพันธุ์ชนิด ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไตรโคเดอร์มา ตัวช่วยในการป้องกันและกำจัดโรคพืช

 · ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) เป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชื้อราไตรโคเดอร์มาคืออะไร? ประโยชน์ของเชื้อราไตร ...

การใช เช อราไตรโคเดอร มาแบบห วเช อสด ในการควบค มโรคพ ชโดยช วว ธ สหกรณ การเกษตรสบปราบ จ าก ด 28 หม 14 ถ.พหลโยธ น ต.สบปราบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการใช้ ไตรโคเดอร์มา

1.น้ำเชื้อสด 1 ถุง (250กรัม) เติมน้ำลงไปในถุงปริมาณ 300 ซีซี หรือพอท่วมเชื้อแล้วขยำเนื้อข้าว ให้แตกออกจนเชื้อกระจายตัวไปทั่วถุง (มีสีเขียวเข้มทั่วถุง) 2.กรองน้ำเชื้อด้วยผ้าหรือกระชอยตาถี่ ล้างเชื้อที่เหลือบนกระชอนด้วยน้ำอีกจำนวนหนึ่งก่อนนำไปใช้ให้ผสมน้ำเพิ่มเติมให้ครบ …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไตรโคเดอร์มา รักษาโรคพืช

ไตรโคเดอร มา ร กษาโรคพ ช. 698 likes · 61 talking about this. ไตรโคเดอร์มา รักษาโรคพืช Jump to

รายละเอียดเพิ่มเติม

ง่ายๆ วิธีขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาป้องกันโรค (Trichoderma …

ง่ายๆ วิธีขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรค (Trichoderma culture) Farm Stationใครสนใจหัว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไตรโคเดอร์ฆ่าเชื้อรายอดฮิตกับการผลิตและการ ...

ไตรโคเดอร ม าเช อรายอดฮ ตก บการผล ตและการนำไปใช ป จจ บ นพ น องเกษตรกรได ให ความสนใจในการผล ตขยายและใช สารช วภาพในการป องก นกำจ ดศ ตร พ ชมากข น โดย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาระน่ารู้ :: การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา (ชนิดแห้ง) ใน ...

 · เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดผงแห้ง 1ซอง บรรจุ 100 กรัม เทเชื้อผงแห้งลงในขวด ที่มีน้ำสะอาด 600ซีซี ปิดฝาเขย่าๆ2-3ครั้งเป็นเวลา10 นาที ค่อยๆรินหรือกรอง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) …

 · เช อราไตรโคเดอร มา ช อว ทยาศาสตร : Trichoderma harzianum ช อสาม ญ : Trichoderma วงศ (Family) : Moniliaceae อ นด บ (Order) : Hypocreales เช อราไตรโคเดอร มา (Trichoderma spp.) เป นเช อจ ล นทร ย ปฏ ป กษ หร อเป นศ ตร ต อเช อ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีทำเชื้อไตรโคเดอร์มา

วิธีทำเชื้อไตรโคเดอร์มา. เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า คือเชื้อราชนิดหนึ่งที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากอินทรีย์วัตถุเป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไตรโคเดอร์มา เชื้อรามหัศจรรย์สำหรับใช้ควบคุมโรคพืช

 · การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดคลุกเมล็ดพืช. ใส่เชื้อสดลงในถุงพลาสติกที่จะใช้คลุกเมล็ดอัตรา 10 กรัม (1ช้อนแกง) ต่อเมล็ด 1 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

PANTIP : J8081515 เชื้อราไตรโคเดอร์มา…

ในกล้วยไม้นั้น เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถใช้กำจัดเชื้อราต้นเหตุของโรคกล้วยไม้ได้หลายตัว เช่น เน่าดำ เน่าเข้าใส้ รากเน่า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีใช้ไตรโคเดอร์มา สด

ว ธ การใช เช อราไตรโคเดอร มาสดในการปล กพ ชท วไป การใช เช อราไตรโคเดอร มาชน ดสด ผสมก บป ยอ นทร ย โดยใช เช อสดผสมก บรำข างละเอ ยดผสมก บป ยอ นทร ย (ป ยหม ก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การผลิตและวิธีใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดสดควบคุม ...

ในป พ.ศ. 2538 จ ระเดช และคณะผ ว จ ย ได พ ฒนาส ตรอาหารเล ยงเช อราไตรโคเดอร มาชน ดสดโดยการใช เมล ดพ ชบดละเอ ยดผสมก บว สด อ นทร ย เพ อทดแทนการใช เมล ดข าวฟ าง ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด

การใช เช อราไตรโคเดอร มาชน ดสดผสมก บน า 1. น้าเชื้อสดมา 1 ถุง (250 กรัม) เติมน้้าลงใน

รายละเอียดเพิ่มเติม

W 0501 กล้วยไม้ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยไตรโค ...

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How works Test new features

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชื้อราไตรโคเดอร์มา | lemonthai

 · เช อราไตรโคเดอร มา (Trichoderma spp.) เป นเช อราช นส งท เจร ญได ด ในด น เศษซากพ ช ซากของส งม ช ว ตต างๆ และว สด อ นทร ย ตามธรรมชาต จ ดเป นเช อราปฏ ป กษ ท สามารถใช ควบค ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำหน่ายเชื้อไตรโคเดอร์มาทำลายเชื้อโรคพืช | บ้านสวน ...

จำหน ายเช อไตรโคเดอร มา ซ งเป นจ ล นทร ย ท ม ประโยชน และเป นท ยอมร บในวงการว ชาการอย างกว างขวาง เช อไตรโคเดอร มาช วยลดปร มาณเช อโรคพ ช ท งเช อโรคท อย ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเตรียมไตรโคเดอร์ม่า

2 .นำเชื้อไตรโคเดอร์สด 1 กิโลกรัม ใส่ลงในน้ำดื่มที่เตรียมไว้. 4. กวนให้เข้ากันข้อควรระวัง ควรกวนไปในทางเดียวกันตลอดและห้าม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม