"เรย์ มิลเลอร์ วิกิพีเดีย"

นิก มิลเลอร์

ไมเค ล น โคลส (Michael Nicholls; เก ด 20 ส งหาคม ค.ศ. 1985) เป นน กมวยปล ำอาช พชาวออสเตรเล ยท ได เซ นส ญญาก บWWEส งก ดค ายNXTภายใต ช อ น ก ม ลเลอร (Nick Miller) เขาได ปล ำในระด บนานาชาต ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เดอะก็อดฟาเธอร์ (นักมวยปล้ำ)

เดอะก็อดฟาเธอร์ (นักมวยปล้ำ) ชาลส์ ไรต์ (Charles Wright) เกิด 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1961 เป็นนักมวยปล้ำอาชีพชาวอเมริกันที่รู้จักในการทำงานกับ WWE ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรย์ มิลแลนด์

ดอร ส "ดอร " ม ลเลอร (12 ต ลาคม ค.ศ. 1919 – 24 พฤศจ กายน ค.ศ. 1943) เป นทหารกะลาส เร อชาวอเมร ก นในฝ ายบร กร(Messman)ระด บสามในกองท พเร อสหร ฐ ในช วงการโจมต เพ ร ลฮาร เบอร …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไคโล เร็น

ไคโล เร น (อ งกฤษ: Kylo Ren) หร อ เบน (อ งกฤษ: Ben) เป นต วละครในสตาร วอร ส ปรากฏต วคร งแรกในภาพยนตร เร องสตาร วอร ส: อ บ ต การณ แห งพล ง แสดงโดยอด ม ไดรเวอร ช อ "ไคโล ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Ignol

จากว ก พ เด ย สาราน กรมเสร Share Pin Tweet Send Share Send อ กอล คอมม น คร สตจ กรในอ กอล ท ต งอ กอล อ กอล อ กอล พ ก ด: 46 58′03″ น 2 50′50″ E / 46.9675 N 2.8472 E / พ ก ด: ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เซเวียร์ วูดส์

 · ออสต น ว ตส น (Austin Watson; 4 ก นยายน ค.ศ. 1986) น กมวยปล ำอาช พชาวอเมร ก นท ป จจ บ นเซ นส ญญาก บWWEในนาม เซเว ยร ว ดส (Xavier Woods) อด ตน กมวยปล ำของTNA เป นแชมป ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอซรา มิลเลอร์

เอซรา แมตท ว ม ลเลอร (อ งกฤษ: Ezra Matthew Miller) เก ด 30 ก นยายน ค.ศ. 1992 เป นน กแสดง น กร องชาวอเมร ก น ม ผลงานภาพยนตร ยาวเร องแรกค อ Afterschool (2008) เขาร บบทเป นเคว นในภาพยนตร ช ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอฟ. เมอร์รีย์ เอบราฮัม

เอฟ. เมอร ร ย เอบราฮ ม (อ งกฤษ: F. Murray Abraham; เก ด 24 ต ลาคม ค.ศ. 1939) หร อช อเก ดว า เมอร ร ย เอบราฮ ม เป นน กแสดงชาวอเมร ก น เขาเป นท น ยมในคร สต ทศวรรษ 1980 หล งจากชนะรางว ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มิลเลอร์ มิลรั่ว ครอบครัวกำมะลอ

ม ลเลอร ม ลร ว ครอบคร วกำมะลอ เป นภาพยนตร อเมร ก นแนวคอเมด ในป 2013 กำก บการแสดงโดย รอว ส น มาร แชล เธอร เบอร นำแสดงโดย เจส น ซ เดค ส, เจนน เฟอร อน สต น, เอม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

นิก มิลเลอร์

ม ลคอล ม แม กคอร ม ก (อ งกฤษ: Malcolm McCormick) หร อร จ กก นในนามของ แม ก ม ลเลอร (อ งกฤษ: Mac Miller) (เด มใช ช อว า อ ซ แม ก (อ งกฤษ: Easy Mac)) เก ดเม อว นท 19 มกราคม ค.ศ. 1992 เป นแร ปเปอร อเมร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฟอเรสต์ วิตเทกเกอร์

ฟอเรสต สต เวน ว ตเทกเกอร (อ งกฤษ: Forest Steven Whitaker) เก ดเม อว นท 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1961 เป นน กแสดงชาวอเมร ก น โปรด วเซอร ผ กำก บ ว ตเทกเกอร ได ร บรางว ลออสการ ในสาขาน ก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทอร์มิเนเตอร์

เกย ลอร อ นโตน โอ นาบ ส ก มโบอา (สเปน: Keylor Antonio Navas Gamboa; เก ด 15 ธ นวาคม ค.ศ. 1986) เป นน กฟ ตบอลชาวคอสตาร กา ป จจ บ นเล นในตำแหน งผ ร กษาประต ให ก บปาร แซ ง-แฌร แม งและท ม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มิลเลอร์ มิลรั่ว ครอบครัวกำมะลอ – ภาษาอื่น ๆ

ม ลเลอร ม ลร ว ครอบคร วกำมะลอ – ภาษาอ น ๆ มีหน้า มิลเลอร์ มิลรั่ว ครอบครัวกำมะลอ ใน 38 ภาษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฮีท สเลเตอร์

ฮีท มิลเลอร์ที่ 3 (Heath Miller III; 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1983)[3] นักมวยปล้ำอาชีพชาวอเมริกันที่สังกัดWWEในนาม ฮีท สเลเตอร์ (Heath Slater)

รายละเอียดเพิ่มเติม

จาเร็ด คุชเนอร์

จาเร ด คอเรย ค ชเนอร (อ งกฤษ: Jared Corey Kushner; เก ด 10 มกราคม 1981) เป นน กลงท น, ผ พ ฒนาอส งหาร มทร พย, บรรณาธ การเจ าของหน งส อพ มพ ซ งป จจ บ นเป นท ปร กษาอาว โสของพ อตา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สเปนเซอร์ เทรซี

สเปนเซอร เทรซ (อ งกฤษ: Spencer Tracy) (5 เมษายน ค.ศ. 1900 - 10 ม ถ นายน ค.ศ. 1967) เป นน กแสดงชาวอเมร ก น ท เคยได ร บ 2 รางว ลออสการ ม ผลงานการแสดงภาพยนตร 74 เร อง ระหว างป 1930 - 1967 เขา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาร์คัส มิลเลอร์

ม ลเลอร เป นท ร จ กในฐานะน กเล นเบส ท งเด ยว และร วมงานก บน กดนตร อ นๆ Miles Davis (trumpet) Luther Van dross (ร องนำ) David Sanborn (saxophone) เขาเร มต นฝ กฝนจากclarinet และย งม ความสามารถในการเล น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เดดพูล (ภาพยนตร์)

เดดพ ล (อ งกฤษ: Deadpool) เป นภาพยนตร ซ เปอร ฮ โรอเมร ก น เก ยวก บต วละครในเคร อมาร เวลคอม กส ในช อเด ยวก น เดดพ ล เป นภาพยนตร ลำด บท แปดในภาพยนตร ช ด เอ กซ เมน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม